1

(60 odpowiedzi, napisanych OTP 2014)

Warszawa - 5 pkt.
Białystok - 2 pkt.